BHK’s kamp mot Covid-19

BHK’s A-lag venter tålmodig på å få spille håndballkamper igjen. Den eneste kampen de har spilt siden idretten stengte i mars, er kampen mot Covid-19. Kamptaktikken er nøye planlagt og spillerne og støtteapparatet er lojale til kampstrategien. Av alle livets kamper, er dette en kamp BHK ikke skal tape. La oss titte inn i hvordan laget jobber for å seire over – kanskje – den viktigste kampen de noen gang kommer til å spille.

Music: www.bensound.com

I lag med lege Liv Randi Flatøy, som har tiltrådt som medisinsk ansvarlig for BHK, har daglig leder og støtteapparatet utviklet smitteverntiltak som er i overensstemmelse med Topphåndballens retningslinjer. Oppmann Øystein Hoel, som også jobber med smittevern på Nordlandssykehuset, forklarer:

-Selv om vi i år ikke er en del av topphåndballen, har vi likevel valgt å følge topphåndballens regler for smittevern. Når spillerne og støtteapparatet ankommer hallen, har vi faste rutiner på tiltak de gjennomfører før de starter treningen. Kort fortalt er det:

  1. Først tar alle turen innom toalettet og vaske hender grundig, slik helsemyndighetene anbefaler, vi husker tommelen
  2. Dernest, går de rett til temperaturstasjonen og får målt og registrert temperaturen. Dette gjelder også støtteapparatet samt eventuelt andre som skal være tilstede under treningen
  3. Alle blir stilt kontrollspørsmål om de har en person i husstanden som er syk
  4. Dersom en spiller går ut av hallen under trening og kommer inn igjen, må hendenes sprites
  5. Når treningen er ferdig, desinfiseres toalettet og alle dørhåndtak inn til hallen
  6. Hvis en spiller har en person i husstanden som har luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet Covid-19, får spilleren ikke delta på trening

Videre forteller Hoel at spillerne brukte litt tid i starten på å komme inn i rutinene, men nå er det automatikk i det som skjer.

Spillerne tar situasjonen på høyeste alvor

Øystein Hoel, oppmann

Vi håper at guttenes innsats mot Covid-19 snart lønner seg og at breddeidretten åpner slik at kampsesongen starter. Men inntil da kjemper BHK i lag mot viruset.