BHK`S Solidaritetsfond

BHK’s SOLIDARITETSFOND


I BHK er vi opptatte av at alle barn skal ha like mulighet til å delta i idrett. Å være med i idretten innebærer en del utgifter. For noen kan slike utgifter være utfordrende å håndtere. 

Klubben har derfor en ordning hvor en kan søke om midler for å betale medlemskontigent eller andre utgifter BHK’s solidaritetsfond er ikke ment å fullfinansiere deltakelse, men å være en mulighet for å få støtte til deltakelse.

Solidaritetsfondet kan gi støtte til helt, eller delvis dekke medlemskontingent/ treningsavgift, egenandel til turnering og hjelp til kjøp av utstyr.Støtteordningen ytes individuelt, ytes ikke til lag eller grupper i klubben og er tillitsbasert.


Mottakere av støtte må være medlem av Bodø Håndballklubb. Målgruppen medlemmer mellom 6-19 år. 
Ved behov for hjelp, send en mail til post@bhk.no

Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.