Ungdomsavdelingen

Bodø Håndballklubb – Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen i Bodø Håndballklubb organiserer håndball som fritidsaktivitet for spillere fra 6 år og eldre. Vi har treningsgrupper og lag i de fleste årsklasser for jenter og gutter.

For de aller yngste er det lek og moro som står sterkest, en del av leken foregår med ball. Etter hvert som man blir eldre er det mer systematisert lek og spill. Kampaktivitet introduseres, men resultater er ikke i fokus. De første årene telles det ikke mål – og resultater eller tabeller brukes ikke.

Ungdomsavdelingen har totalt rundt 250 spillere i forskjellige treningsgrupper. I en normal sesong har vi rundt 12-15 treningsgrupper og deltar med ca 20 lag i seriespill. Fra 10-års alderen deltar lagene i seriespill lokalt, mens de eldste spillerne også gjerne deltar i nasjonale serier.

Bodø HK har 35-40 trenere, rundt 15 dommere samt mange foresatte som bidrar til å holde treningsgrupper og lag i aktivitet. For å koordinere det hele har klubben et ungdomsstyre som bidrar til å organisere aktiviteten innad i klubben og i forhold til andre klubber, kommunen, Norges Håndballforbund og andre støttespillere.

Bodø håndballklubb deler NHFs visjon om å engasjere og aktivisere flere ungdommer – lenger! Vi ønsker flere barn og unge som deltar og har det gøy med håndball.

Velkommen til BHK Ungdom!

Mvh
Bodø HK Ungdomsavdeling


Vår ungdomsavdeling består av følgende lag

G2014
G2013
J2013/2014
G2011/12
J2010/11
G2009
J2008/09
G2008/09
J2007
G2006/07
J2005
G2004/05
J2004
J2002/03
G18/Rekrutt