BHK og Lykta AS fortsetter samarbeidet

Etter et par år som sponsor, fortsetter Lykta med å være en sentral bidragsyter til BHK. I den siste tiden har Lykta tilført BHK nødvendige ressurser for å re-etablere klubborganisasjonen. Daglig leder Rikard Bakke Olsson er henrykt over den svært konstruktive og meningsfulle måten Lykta velger å bidra inn i klubben på. Han forteller:

– Lykta kom inn akkurat på det rette tidspunktet. Lykta’s daglige leder, Barbro Stavang Erdahl så en organisasjon som ikke fungerte og har kommet inn med en stor redningspakke til oss. Vi er evig takknemlige for ressursene som Lykta har brakt inn i re-organiseringen av klubben og samtidig hjelpe oss til å være en attraktiv håndballklubb for alle håndballspillere i nord. Det skal være en selvfølge at BHK er en klubb som spillere fra nord kan komme til for å bli gode i sin idrett. BHK og Lykta står for de samme verdiene og målet om å utvikle barn og unge til å oppleve mestring og utvikling. Sammen med Lykta skal vi satse på barn og unge som ønsker å spille håndball, deres trenerne og støtteapparat.

Lykta’s medeier og daglig leder, Barbro Stavang Erdahl forteller

– Jeg har personlig vært engasjert i BHK gjennom at min sønn Elias valgte å flytte fra Kabelvåg til Bodø for å gå på Norges Topp Idrettsgymnas (NTG) og å spille håndball på BHK for to år siden. Jeg fulgte med på flyttelasset, det vil si at jeg bor i Kabelvåg, men oppholder meg mye av tiden i Bodø.

Lykta har sponset BHK på breddenivå (g-16, j-16 og 2. divisjonslaget) i disse to årene. Da jeg innså at nedrykk var et faktum og forstod at BHK ikke skulle ha et lag på toppnivå, noe jeg tenker at Nord-Norge selvfølgelig skal ha, sendte jeg en melding til Rikard og sa at «nå vet vi hva status er, nå er det bare å brette opp ermene og ta tak», smiler Barbro.

-Så begynte vi å prate om hva det vil innebære og hva som kan gjøres annerledes enn tidligere for å skape en mer bærekraftig struktur rundt klubben. Jeg har jo sittet på andre siden av Vestfjorden og sett hvordan BHK har forsøkt gjennom ulike redningsaksjoner, hvor de har fridd alle veier for å berge økonomien, og tenkt at det er ikke bærekraftig over tid. Så nå har jeg sammen med Rikard, som er et oppkomme av gode ideer og entusiasme, jobbet ut en del planer og strukturer som skal bidra til å sette organisasjonen. Det er der Lykta kommer inn, sier Barbro.

Barbro har jobbet mye og lenge med organisasjonsarbeid, har erfaring fra styrearbeid og videreutdanning innen organisasjon og ledelse. Gjennom denne kompetansen bidrar Lykta med å strukturere og formalisere det arbeidet som skal gjøres, både sportslig og administrativt slik at hele BHK som organisasjon drar i samme retning og derigjennom skaper en troverdighet i det vi gjør. Det er noe av det Lykta har bidratt ganske mye med i de siste månedene.

BHK skal være flaggskipet i Nord-Norge for unge håndballspillere

-Som en håndballengasjert mamma fra distriktet, er mitt engasjement i BHK også knyttet til det som skjer utover Bodø. BHK skal være flaggskipet i nord, og er avhengig av det som skjer i håndballmiljøet rundt byen og ellers i Nord-Norge. Skal man skal sikre en sunn økonomi i klubben er man avhengig av å kunne vise unge talenter at det er mulig å spille topphåndball i Nord-Norge, sier Barbro.

Barbro har vært engasjert i Kabelvåg Idrettslag i mange år. Hun har blant annet vært treneren til Stig Johansen da han spilte på ett av de første guttelagene i Kabelvåg på 80-tallet, og Barbro har spilt håndball selv. Faren var leder for håndballgruppa og moren var med å starte opp de første kvinnelaget i håndball. Selv har hun vært mangeårig oppdame for håndballaget i Kabelvåg, som hennes sønn Elias Haakstad har spilt på siden han var 11-12 gammel.

– Jeg ble raskt engasjert i og rundt laget. Jeg synes idrett er engasjerende og stimulerende å holde på med. Og igjennom idretten møter jeg andre som ønsker å få til noe. Jeg erfarte fra Kabelvåg, at vi var en gjeng foreldre som fikk til mye i lag. En liten klubb som la til rette slik at mange gutter fikk muligheten til å spille håndball og hvor de siste to årene har fem gutter fra laget har valgt å satse videre på håndball gjennom NTG. Og nå kommer det flere gutter, forteller Barbro.

-Derfor er det viktig at det er en toppklubb i Bodø. Det er her man har erfart at det er mulig å etablere et topphåndballag, det vil aldri distriktene klare, uansett ambisjoner man har. Jeg har holdt på med dette i ni år nå og vet at når man kommer fra distriktet og får reise til den årlige seriekampen i Bodø, det er noe av det største du gjør som yngre spiller i løpet av sesongen.

Å få lov å spille mot storklubben, og kanskje du ser noen av stjernene. Jeg husker bare det at å få lov å bli fotografert sammen med A-laget, få se garderoben deres – det er kjempebetydningsfullt når du holder på med din idrett i distriktet

Dette har Rikard og jeg jobbet med nå. Hvordan vi kan organisere det slik at det er ikke tilfeldig om du får disse møtene når du kommer til Bodø og BHK, men det er faktisk noe du skal få oppleve. Vi skal være med å legge til rette for dette. Det kommer til å motivere både trenerne og spillerne i distriktene til å fortsette med håndballen.

-Og så må jeg jo si at det er artig å være med på det som skjer i BHK for tiden og det er mange måter en kan bidra på, så det er bare for andre å melde seg på, oppmuntrer Barbro

For meg er det svært meningsfullt å få være med å bidra til å skape en organisasjon som har et blikk for hvilket samfunnsoppdrag BHK kan og skal ha

Dette er Lykta AS

Sammen med Kim Tophøj er barnevernspedagogen Barbro Stavang Erdahl partner og daglig leder av Lykta. Lykta har kontor i Kabelvåg hvor de også driver et kontorfellesskap, hvor åtte andre gründerbedrifter innenfor kultur, reiseliv og fiskeri leier kontorlokaler hos Lykta. I tillegg har Lykta eiendommer som de forvalter. Lykta tilbyr også tjenester til organisasjoner som søker utvikling og endring. Hovedaktiviteten til Lykta er å tilby barnevernfaglige tjenester, som for eksempel saksbehandling, kartlegging og veiledning til kommunene, og spesielt i Nord- Norge. Lykta har lenge vært den eneste bedriften som tilbyr denne type tjenester, med eierskap i Nord-Norge. – Vi kommer ofte inn når kommuner har komplekse saker som krever andre blikk på seg, eller når saker hoper seg opp og kommunene trenger å få tatt saker unna, eller når kommunens ansatte har for nære relasjoner til de berørte partene i saken, som gjør at det vurderes som hensiktsmessig å la andre følge opp. Det er også mye veiledningsoppdrag i biologiske familier og i fosterhjem, forteller Barbro.

Den samfunnsengasjerte lederen har drevet privat virksomhet i mange år, blant annet en barnevernsinstitusjon før hun startet opp Lykta.

– Jeg trives veldig godt i det private. Da kan jeg jobbe tett på barn, unge og foreldre. Det er der motivasjonen min ligger, å være tett på. Det å kjenne og oppleve betydningen av å faktisk utgjøre en forskjell. I tillegg til å jobbe med barn og familier, jobber jeg også med å videreutvikle egen bedrift, avslutter Lyktas daglige leder, som ifølge Lofotposten ble kåret til årets Kabelvågværing i 2014 for hennes store samfunnsengasjement.

Med Lykta AS som sponsor, har BHK fått ny vind i seilene og vi ser svært positivt på det videre samarbeidet med Lykta om å støtte opp under barn og unge, både sentralt og lokalt.

https://www.lofotposten.no/lokale-nyheter/hun-er-arets-kabelvagvaring/s/1-71-7019017