ÅRSMØTE 2023

Innkalling til Årsmøte 2023 i Bodø Håndballklubb

Dato/Tidspunkt: 20.03.2023 kl. 19.00
Sted: Central Atrium, Dronningens Gate 18 i Bodø.

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes den 20. mars kl. 19.00 i Central Atrium i Dronningens gate 18.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars 2023
på e-post til rikard@bhk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.bhk.no og på kontoret til daglig leder på Idrettens Hus, Aspmyra stadion.

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Vel møtt!

For styret
Rikard Bakke Olsson
Daglig leder 
Telefon: 46612010
E-post: Rikard@bhk.no