Salten Aqua AS er et investeringsselskap i oppdrettsnæringen organisert etter konsernmodell. I datterselskapene beholder man lokal styring og smådriftsfordelene, mens konsernet ivaretar stordriftsfordelene gjennom gruppens samlede størrelse. 

Selskapene i Salten Aqua har solide og sterke tradisjoner i oppdrettsnæringen. Gjennom velorganisert struktur skal Salten Aqua og deres partnere styrke konkurransekraft og vekst i næringen gjennom samarbeid og kontroll av hele verdikjeden fra rogn til marked.

Generelt om oss

Våre anlegg i Skjerstadfjorden

Lokalitetene er nærmest unike i oppdrettssammenheng, og gir svært gode oppvekstvillkår for laksen med miljømessig gevinst og god fiskehelse. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for god vannutskifting og optimale forhold for fisk og fjord. På grunn av den gode vannutskiftingen, og høyt ferskvannsinnhold er det lite lakselus i fjorden.

Foto og videoproduksjon Baard Selfors
Navn:
Salten Aqua AS
Adresse:
Straumøyrveien 28
Postnr/sted
Fauske
Tlf
41662020