Innkalling til Årsmøte 2024 i Bodø Håndballklubb

Innkalling til Årsmøte 2024 i Bodø Håndballklubb

Dato/Tidspunkt: 18.03.2024 kl. 19.00
Sted: Idrettens Hus, Aspmyra Stadion Bodø.

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes den 18. mars kl. 19.00 på Idrettens Hus, Aspmyra Stadion Bodø.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 29. februar 2024
på e-post til rikard@bhk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.bhk.no.

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Vel møtt!

For styret
Rikard Bakke Olsson
Daglig leder 
Telefon: 46612010
E-post: Rikard@bhk.no