Skal lede byggingen av ny hall!

Bodø Håndballklubb tar et steg videre og ansetter Thomas A Hansen for å realisere nytt idrettsanlegg.

Bodø Håndballklubb kunngjør gledelig ansettelsen av Thomas A. Hansen som daglig leder i det nylig etablerte eiendomsselskapet, BHK Idrettshall AS. Selskapet eies 100% av Bodø Håndballklubb og skal fokusere på å realisere byggingen av et idrettsanlegg som kommer klubben og byens befolkning til gode.

Barbro Stavang Erdahl, styreleder i Bodø Håndballklubb, uttrykker glede over ansettelsen og hvilken betydning det har for klubben: «Vi er svært fornøyde med å ønske Thomas velkommen. Hans erfaring og engasjement vil være svært viktig for å realisere vår ambisjon om å skape en arena for mestring, inkludering og utvikling med idretten som driver. Den nye idrettshallen vil være sentral i vår utvikling som klubb, men vil også være et nytt og viktig tilbud for idretten og byens befolkning».

Den nyansatte daglig leder, Thomas A. Hansen, kommer fra stillingen som rådgiver i avdelingen for strategi og forretningsutvikling i BDO. Han ser frem til utfordringen: «Det er en ære å få bli en del av laget i Bodø Håndballklubb. Jeg har vært så heldig å få lov til å bli kjent med klubben det siste halvåret, ved å hjelpe dem med å ta frem et konsept som skal komme barn, unge, voksne og ja, hele byen til gode. Jeg er derfor veldig motivert for å bidra til realisering av det kommende idrettsanlegget og har troen på ambisjonene til klubben».

Prosjektet til BHK går inn i en ny fase hvor det skal prosjekteres et fysisk anlegg i samarbeid med arkitekter, ingeniører og entreprenører. Det skal utvikles en bærekraftig forretningsmodell for drift i samarbeid med klubbens medlemmer, samarbeidspartnere og øvrige brukere av anlegget.

Klubben ser frem til samarbeidet med Hansen og er optimistisk med tanke på den styrkingen en nå har fått til. «Etter at klubben fikk den fantastiske gaven fra en hemmelig giver på 150 millioner kroner, kan Hansen nå hjelpe oss med å realisere utviklingen av idrettsanlegget som skal komme Bodøsamfunnet til gode» sier Barbro entusiastisk.

Spørsmål eller innspill knyttet til hallen og dens framdrift rettes til Thomas A. Hansen: Thomas@bhk.no. Tlf 97623351

Spørsmål knyttet til pressemeldingen rettes til u.t.

Med sportslig hilsen

Barbro Stavang Erdahl

Styreleder