Endring av vedtekter og valg på sakslisten.

Valgkommiéen hadde gjort en god jobb foran årsmøte dette året!

Torsdag 25. mars gikk årets årsmøte av stabelen. Det ble et digitalt møte da covid-19 restriksjonene fra Bodø Kommune satte begrensninger på fysiske møter.

Sakslisten var kort men viktig. To av de store sakene var valg og revidering av BHK sine vedtekter. Vedtektene har ikke vært oppdatert siden 2010 og det var på tide med en revidering på disse.

Årsmøtet vedtok enstemmig endringen som var sendt inn på forhånd. De nye vedtektene kan dere lese her.

Valgkommitéen hadde gjort jobben skikkelig innfør valget dette året. Ledet av Iris Lyngmo og Oscar Justad så var høy kvalitet på valgkomitéen sin innstilling til det plassene som skulle velges.

Fra hovedstyret var det klart siden lenge at Eivind Nygård skulle ut av styret etter lang og trofast tjeneste for BHK. Også styreleder Solvår Hallesdatter Hardesty måtte trekke seg.

De ulike utvalgene i Bodø Håndballklubb ser ut som følger:

Hovedstyre:

 • Barbro Stavang Erdahl, leder
 • Aleksander Mevatne, nestleder
 • Christine Bøckmann Wilson, styremedlem
 • Øyvind Oskarsen, styremedlem
 • Lisbeth Aasgård, styremedlem
 • Olav Rebtun, styremedlem
 • Kjetil vik, leder ungdomsavdelingen
 • Mari Karadas, vara medlem

Ungdomsstyre:

 • Kjetil Vik, leder
 • Helge Høgseth
 • Trine Blockhus Amundsen Johansen
 • Torbjørn Trane Jensen
 • Linda Gade Tronæs
 • Liv Randi Flatøy

Kontrollkommité

 • Pål Skjeggstad, leder
 • Terje Hammerfjeld, medlem
 • Stine Andreassen, medlem
 • Alf-Erik Hansen, vara

Valgkommité

 • Iris Lyngmo, leder
 • Oscar Justad, medlem
 • Solvår Hallesdatter Hardesty
 • Geir Otto Samuelsen, vara

Veien videre…

Som sagt tidligere gjorde valgkommitéen en skikkelig god jobb i forkant av årsmøtet. De har også vært tydelige på at det er en jobb som må gjøres for å få Bodø Håndballklubb tilbake til Norsk Topphåndball. Så alle de personene som er valgt inn i styret vet at her er det bare å brette opp armene. Så det er med stor glede vi ser på sammensetningen av styret og gleder oss til å se hvordan de kan utvikle oss som klubb sammen med resten av medlemmene våre.

Nyvalgte styreleder Barbro Stavang Erdahl er kjent for at få ting til å skje. Så vi gleder oss både til å se strategen og gjennomføreren i Barbro.

Barbro selv sier så her om hvorfor hun har sagt ja til å være styreleder i BHK.

«Etter å vært involvert i BHK, både som forelder til en tilflyttet NTG-elev og en tett samarbeidspartner til først og fremst Rikard (daglig leder) i BHK, har jeg gjort meg noen tanker om hva som kan og bør jobbes med i det videre. Klubben har solide tradisjoner og en stolt historie, så her er det mye å bygge på. Det å ha fått lov til å være tett på og se hvor engasjert og kreativt Rikard jobber for at BHK skal kunne ta seg tilbake til Norsk topphåndball er spennende. Jeg ser fram til, sammen med en flott gjeng BHKere, å sette oss mål, utforme strategier og iverksette disse i tiden framover. Til dette arbeidet trenger vi alle menn og kvinner til pumpene – vi har en jobb som skal gjøres»

Barbro Stavang Erdahl

Vi ønsker dere alle en fin Påske!