ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 30 Mars kl 18.30.

Innmeldte saker må være oss i hende innen 23  Mars og sendes til va@bhk.no

Årsmøtet blir i år på Skagen Hotell.