BHK FIKK LISENS UTEN ANMERKNINGER

Som de foregående årene, må flere klubber vente noe lenger for å få tildelt sin lisens, men dette medfører nødvendigvis ikke noen form for dramatikk. I mange av tilfellene har det sammenheng med at ikke alt materiell er tilgjengelig ved første gangs behandling og/eller at den innsendte dokumentasjonen må gjennomgås nøyere.

Eliteserielisensreglementet gjeldende for sesongen 2016/2017 inneholder enkelte justeringer fra tidligere år. Forbundsstyret vedtok høsten 2015, gjeldende fra i år, at i sesongene frem til 2019/20 vil klubber med egenkapital bedre enn – 50 % av omsetning og positivt årsresultat ikke få poengtrekk. I tillegg vedtok Forbundsstyret å opprette en Eliteserielisensnemd til å forestå tildelingene av Eliteserielisensen. Nemnda består av Arne S. Modahl (leder), Tone Lilleng Fjærvoll og Roar Bogerud.

Følgende klubber fikk sine søknader behandlet i runde 1;

 

Kvinner Lisensstatus
Byåsen Håndball Elite Lisens under overvåkning
Glassverket IF håndball Lisens uten anmerkning
Oppsal Håndball Lisens uten anmerkning
Sola Håndballklubb Lisens uten anmerkning
Storhamar Håndball Elite Lisens under skjerpet overvåkning
Tertnes Håndball Elite Lisens uten anmerkning
Våg Håndball Elite Lisens under overvåkning
 
Menn
Bodø Håndballklubb Lisens uten anmerkning
Bækkelaget Håndball Elite Lisens under overvåkning
Elverum Håndball Lisens under overvåkning
Fyllingen Håndball Elite Lisens uten anmerkning
Haslum Håndballklubb Lisens uten anmerkning
Kolstad Håndball Lisens uten anmerkning
St. Hallvard Håndballklubb Lisens uten anmerkning

De resterende klubbene behandles fortløpende. Lisensnemda vil holde et nytt møte medio juni, og vil ved behov ha et tredje og siste møte i månedsskiftet juni/juli.

Klubbene i GRUNDIGligaen for Kvinner omsatte for ca. kr. 97 000 000.
Klubbene i GRUNDIGligaen for Menn omsatte for kr. 89 000 000.

12 av de 24 klubbene har per i dag negativ egenkapital. Det er ikke nødvendigvis de samme klubbene, noen har snudd en dårlig trend mens andre har hatt en negativ utvikling. Samtidig har klubber med positiv egenkapital rykket opp.

Det bygges stadig nye og bedre arenaer som benyttes i GRUNDIGligaen. Imidlertid er det fortsatt noen klubber som spiller i sine gamle arenaer på dispensasjon. For klubbene i Halden knytter det seg fortsatt usikkerhet til en eventuell ny arena, men saken skal behandles videre i løpet av juni. For Falk og Rælingen er det også prosesser i gang knyttet til ny arena. Eliteserielisensnemnda vurderer de ulike prosessene i forbindelse med behandling av den enkelte klubbs lisenssøknad.

Framtidige endringer;

  • Klubben må ha positiv egenkapital pr 31.12.2018 for å kunne få fornyet sin lisens for sesongen 2019/20.
  • Fra og med lisenssøknad for sesongen 2019/20 (regnskap pr 31.12.2018) er det et ufravikelig krav om positiv egenkapital for å få lisens. Klubber uten lisens kan ikke delta i Eliteserien.
  • Fra og med lisenssøknad for sesongen 2019/20 (regnskap pr 31.12.2018) kan ingen klubber rykke opp fra 1. divisjon dersom de har negativ egenkapital.
  • Hovedtrener for klubbene i GRUNDIGligaen skal være autorisert Trener 4 senest fra og med sesongen 2017/18, men trenere som har startet på topptrenerutdanningen kan arbeide som trenere i GRUNDIGligaen mens de fullfører utdanningen. Dette er en overgangsordning frem til sesongen 2020/21.
  • Personer med spillererfaring fra høyt internasjonalt nivå (individuell vurdering) kan arbeide som trenere i GRUNDIGligaen så lenge de deltar på topptrenerutdanningen. Dette er en varig ordning.

    Faksimile: Handball.no