MÅNEDENS MEDARBEIDER

Kenneth stiller alltid opp

Kenneth stiller opp for BHK på alle hjemmekapene. Han er også fast innom kontorene til BHK 2 ganger i uken der han vasker og rydder.

Vi er veldig glade for den jobben han gjør.