NTG Bodø

NTG Bodø ble etablert høsten 2018 etter et sterkt ønske fra de lokale toppklubbene innen ballidrett i byen.

NTG har siden starten i 1981 jobbet etter en filosofi om helhetlig og individuell oppfølging på trening og skole. Modellen tar utgangspunkt i et tett samarbeid mellom trener og lærer slik at totalbelastningen for hver elev blir optimal.

Som et ledd i å utvikle toppspillere i nord innen fotball og håndball, startet NTG opp både ungdoms- og videregående skole i Bodø skoleåret 2018/19.


Idretter 

NTG Bodø har skoleåret 2019/2020 følgende idrettstilbud:

  • Fotball jenter
  • Fotball gutter
  • Håndball jenter
  • Håndball gutter

Mange idrettsengasjerte ungdommer danner utgangspunktet for en skole med et særdeles spennende idretts- og læringsmiljø. Skolen har i dag 60 elever fordelt på vg1 og vg2. Fra skoleåret 2020 har vi fullt utbygget skole med plass til totalt 96 elever. 

Som utøver på NTG får du trene i et utviklings- og mestringsorientert miljø med dyktige og engasjerte trenere. Vi er opptatt av å utvikle ansvarsbevisste utøvere som ønsker å ta tak i egen utvikling. For å få til dette er vi avhengige av et tett samspill med elevene, deres foresatte og lokale idrettsmiljø.

NTG Bodø har derfor et tett samarbeid med klubbene FK Bodø/Glimt, IK Grand Bodø, Bodø håndballklubb og IK Junkeren.

NTGs overordnede mål er å bidra til at elevene utvikler seg til å ta medaljer i nasjonale og internasjonale mesterskap, kvalifiserer seg til ønsket høyere utdanning og utvikler gode holdninger.

Lokaler og fasiliteter 


NTG Bodø holder til i nyoppussede lokaler på Aspmyra Stadion med nær tilknytning til gode treningsfasiliteter som kunstgressbaner, treningssentre og byens storstue Bodø Spektrum hvor du finner innendørs fotball- og håndballbane.

Vi har store og lyse klasserom med moderne fasiliteter og store romslige garderober. Elevene våre har tilgang til å kjøpe varmlunsj tre dager i uken gjennom avtale med en lokal leverandør.

Lærere og trenere

Lærerne og trenerne på NTG Bodø samarbeider kontinuerlig for å gi elevene en trygg og helhetlig oppfølging og tilrettelegging både skolemessig og idrettslig. Hver elev arbeider tett med sin kontaktlærer og kontakttrener for å oppnå best mulige resultater.

Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen. Kontaktlærere har elevgrupper satt sammen etter idrett i stedet for klasse eller trinn. Dette betyr at elevene har både kontakttrener og lærer med på samlinger. Kontakttrenere følger opp sine elever på konkurranser og treninger i samarbeid med klubb- og landslagstrenere. 

NTG Bodø har et eget skoleoppfølgingstilbud for elever med idrettsrelatert fravær.

På NTG Bodø er vi opptatt av å sikre et godt og inkluderende skolemiljø. Et område vi er opptatt av er å ivareta elevens psykososiale arbeidsmiljø. Vi har derfor satt i gang prosjekt for å styrke kompetansen på ernæring og mental trening.

Dette er viktig for oss, ikke minst med tanke på at mange av våre elever er hybelboere med lang avstand til familie og sitt opprinnelige oppvekstmiljø. NTG Bodø er behjelpelig med å skaffe hybel i gangavstand fra skole- og treningsfasiliteter, og vi har oppfølging av hybelboere gjennom hybelkvelder og jevnlige hybelbesøk.

IT i undervisningen

Vi bruker Microsoft Office 365 Education og Teams i undervisningen. Elevene kan fritt benytte og laste ned Microsoft sine programmer.  Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre, og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett.

Alle elever leier sin egen iPad hos skolen som brukes i skolearbeidet. De aller fleste skolebøkene er digitale og tilgjengelig på elevenes iPader.

Har du spørsmål om NTG Bodø, ta kontakt med daglig leder Anette Nybø på mobil: 900 81 718 e-post: anette.nybo@ntg.no

Navn:
NTG Norges toppidrettsgymnas
Adresse:
Fridtjof Nansens vei,
Postnr/sted
8003 Bodø
Tlf
900 81 718
Epost
URL