VELKOMMEN TIL DAHL FISKERI AS

Vi fisker med not og trål både i norsk og utenlandsk farvann.

Fra Barentshavet i nord til Skagerak i sør, Island, Jan Mayen, Grønland og langt til havs vest for Irland.

Dahl Fiskeri AS eier og administrerer to ringnotfartøy, MS Kvannøy og MS Senior som driver fiske etter pelagisk fisk med ringnot og flytetrål. Begge fartøyene har ringnotkonsesjon på 650 basistonn, i tillegg til at Kvannøy har kolmuletråltillatelse og Senior vassildtråltillatelse.

Driften av fartøyene er organisert gjennom Dahl Fiskeri AS og totalt sysselsetter konsernets aktiviteter ca 40 ansatte.

Navn:
Dahl Fiskeri AS