#ilag for ny hall!

I lag skal vi skape en møteplass for inkludering, utvikling og mestring med idretten som driver og inspirasjon!

Med en generøs gave på 150 millioner kroner fra en anonym giver, følger det et betydelig ansvar. Heldigvis står ikke klubben alene med oppgaven. 

Gjennom høsten har Bodø Håndballklubb fått med seg en rekke engasjerte samfunnsbyggere, som har jobbet målrettet for å utvikle et konsept som vil styrke tilbudet for Bodø og hele regionen.Blant de viktige aktørene som gjør dette sammen med oss, har vi fått med oss Bodø Energi, Nordvik, Bopro, Poweroffice, Dahl Fiskeri, Retura Iris, AMJ Gruppen, Nordland Idrettskrets, Bodø Idrettsråd og Bodø kommune. Denne sammensetningen av samfunnsbyggere representerer et bredt spekter av kompetanse og ressurser, og har vært en avgjørende faktor for å skape et konsept som ikke bare er relevant, men også bærekraftig og inkluderende.

Konseptgruppen har arbeidet med en ambisjon om å skape en møteplass for inkludering, utvikling og mestring med idretten som driver og inspirasjon. Den nye hallen blir med det ikke «bare» en idrettshall, men en inkluderende møteplass som katalysator for sosialt samhold og personlig vekst. Dette er en ambisjon som går langt utover de tradisjonelle rammene for en håndballhall, og det er nettopp dette som gjør prosjektet så spennende og inspirerende.

I forrige uke møttes gruppen bak konseptet og fikk presentert sine tanker og visjoner for arkitekten, som har som oppgave å materialisere konseptet i selve bygget. Da ble også de første skissene for den nye hallen presentert. Avisa Nordland var også med på møtet og skrev en flott artikkel med presentasjon av konseptet og skissene. 

Les saken her: https://www.an.no/se-de-rykende-ferske-skissene-slik-kan-hallen-bli-seende-ut/s/5-4-1904023

Den nye hallen representerer en spennende mulighet for Bodø Håndballklubb og regionen vår som helhet. Med støtte fra en rekke engasjerte samfunnsbyggere har klubben utviklet et konsept som ikke bare vil styrke halltilbudet i byen, men også skape en møteplass som vil være til glede og nytte for alle i hele Nordland. Dette er en inspirerende historie om hvordan idretten kan være en drivkraft for positiv endring og utvikling i lokalsamfunnet.

For henvendelser knyttet til prosjektet, ta kontakt med Thomas A. Hansen, Daglig leder BHK Idrettshall AS, thomas@bhk.no, tlf 976 23 351.