Innkalling og saksliste til ekstra ordinært årsmøte Bodø håndballklubb!