Logo

Digitalt Årsmøte Bodø Håndballklubb!

Til medlemmene i Bodø Håndballklubb

Bodø 08.03.21

Innkalling til årsmøte i Bodø Håndballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Håndballklubb. Årsmøtet avholdes digitalt 25. mars 2021 kl. 19:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 24.03.21 kl 12:00 på mail til Rikard@bhk.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  


Årsmøtet skal: 
1. Konstituere møtet, godkjenne innkalling og dagsorden.
2. Behandle klubbens årsmelding
3. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
4. Behandle innkomne forslag
5. Fastsette kontingent
6. Vedta klubbens budsjett
7. Bestemme klubbens organisasjon
8. Foreta valg av:
a) Hovedstyre
b) Ungdomsstyre
c) Valgkomité
d) Kontrollkomité

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18.03.21 til Rikard@bhk.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man være medlem av Bodø Håndballklubb, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Daglig leder Rikard Bakke Olsson kontaktes på Rikard@bhk.no.

Velkommen til årsmøte!

Styret