Verdier

BHK SKAL VÆRE EN

TRYGG,POSiTIV OG ATTRAKTIV KLUBB

FOR MEDLEMMENE

VÅRE GRUNNVERDIER ER:

POSITIV, UTVIKLENDE, MÅLRETTET OG PROFESJONELL

POSITIV
I BHK skal vi vise glede og positive holdninger på  og
utenfor banen og se muligheter, ikke begrensninger. I
BHK stiller vi opp for hverandre og vi vet at innsats
gir resultater

UTVIKLENDE
BHK ønsker å legge til rette for trenere, spillere,
dommere og foreldrekontakter/foreldre skal få
opplæring som gir hver og en ei positiv utvikling.
I BHK ser vi opp og frem og legger ting bak oss.

MÅLRETTET
I BHK skal vi ha ambiøse og realistiske mål for all
aktivitet i klubben.

         Alle ledd i klubben skal fullføre planlagte oppgaver.
Vi skal være flinke til å bygge videre på det klubben er god til.

PROFESJONELL
I BHK skal vi ha håndball med stil og være
profesjonell overfor samarbeidspartnere.
Klubben skal jobbe aktivt med profilering av BHK
og med informasjon/kommunikasjon innad og utad,

For å lykkes med verdiarbeidet, er det viktig at alle klubbens medlemmer er lojale.