BØRGE LUND SIGNERTE NY KONTRAKT

Under BHKs pressekonferanse hadde de mere på lager . Klubben har også blitt enig med Børge Lund om ny kontrakt. I dette tilfellet dreier det seg om en toårsavtale med mulighet for forlengelse for begge parter, for 37-åringens tjenester som trener.

– Det blir en ny rolle for Børge. Han har opparbeidet seg en ekstrem kompetanse som spiller og trener. Nå skal han også være lagleder, sier BHKs daglige leder Tor-Arne Aga.

– Det betyr at du ikke skal være spiller?

– Det gjør det. Det er en epoke som er over. Samtidig er dette noe jeg har forberedt meg på over lang tid, og noe jeg har utrolig lyst til, sier Lund.